วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี

ชื่อสถานศึกษา :

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

UBON RATCHTTHANI TOURISM AND HOTEL VOCATIONAL COLLEGE

เปิดสอนประเภท :

อาชีวศึกษา

ระดับที่เปิดสอน :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรที่เปิดสอน :

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  1. 1.สาขาการโรงแรม
  2. 2.สาขาบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  1. 1.สาขาการท่องเที่ยว
  2. 2.สาขาการตลาด
  3. 3.สาขาโรงแรมส่วนหน้า

สถานที่ตั้ง :

379 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ :

045-210673

แฟกซ์ :

045-210674

คำขวัญ :

" ยิ้มแย่มแจ่มใส่ มีวินัย ใฝ่ความรู้ "